Entrevista a Daniel Urresti

http://new.livestream.com/accounts/5295100/events/3046068/videos/52344332